Διεξαγωγή της Διεθνούς Έρευνας PISA 2015 – Τα σχολεία του Ν. Καβάλας που θα συμμετάσχουν

Έγγραφο 200183/Δ2/9-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της Διεθνούς Έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment), που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η έρευνα διεξάγεται σε περισσότερες από 70 χώρες και διερευνά την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Τα γνωστικά πεδία που διερευνώνται είναι τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, η Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος.

Στη χώρα μας η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 2 Μαρτίου 2015 έως και 3 Απριλίου 2015 και θα συμμετάσχουν 231 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια του συνημμένου πίνακα. Τα σχολεία αυτά έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας επιλέχθηκε να συμμετάσχει:
Το 3ο Γενικό Λύκειο Καβλαλας

Αναπληρωματικά σχολεία είναι:

  • Γυμνάσιο Κρηνίδων
  • Γυμνάσιο Λιμεναρίων Θάσου
  • 5ο Γενικό Λύκειο Καβάλας
  • 6o Γενικό Λύκειο Καβάλας
  • Γενικό Λύκειο Ελευθερουπόλεως
  • Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου

Ιστοσελίδα για το PISA: www.iep.edu.gr/pisa