Διάθεση σχολικών εργαστηρίων και υποδομών ΤΠΕ σχολικών μονάδων

Διάθεση σχολικών εργαστηρίων
Στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση
και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ́ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΤΠΕ, http://b-epipedo2.cti.gr) υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης Β ́ Επιπέδου
ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ60 και ΠΕ70. Η
τρέχουσα τρίτη επιμορφωτική περίοδος διεξάγεται στο διάστημα Απριλίου 2013 –
Δεκεμβρίου 2013, ενώ προβλέπονται δυο ακόμη επιμορφωτικές περίοδοι.