ΠΕΚΑΠ

Ανακοίνωση – Εκλογές 29/11/2013
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι οι Εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). για τη διετία 2014-2015 θα διεξαχθούν …