ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ “MICROSOFT OFFICE SPECIALIST”

Έγγραφο για τη διεξαγωγή του ελληνικού σκέλους του παγκόσμιου πρωταθλήματος “Microsoft Office Spesialist”.