Δ.Δ.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

psd4
ubuntu
lego
ev3
imgwint10
bbcmicro
arduino
speedport
mikrotik
androint
ringbit
nodemcu
iot
rusberry

Υπεύθυνος ΠΛΗ.ΝΕΤ
ΓΓρηγόρης Γρηγοριάδης, Εθνικής Αντίστασης 20 Διοικητήριο, 5ος Όροφος, Γραφείο 533, Τηλ: 2513 503533, Email: plinetka [at] sch [dot] gr