100 χρόνια μετά …. Οι μαθητές της Α.Μ.Θ καινοτομούν ψηφιακά για μια Έξυπνη πόλη και Βιώσιμη Ανάπτυξη.