ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY ΣΕΜΙΝΑΡΙOY

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 – ΠΕ20 – ΤΕ01.13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, ώρα έναρξης 15:00 μμ, στην πόλη της Καβάλας.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Α8 του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ και στοχεύει στην εκπαίδευση των Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19 – ΠΕ20 – ΤΕ01.13) στη χρήση και αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ όσο και των υποδομών που εγκαθίστανται στα πλαίσια του «Ψηφιακού Σχολείου».

Το σεμινάριο περιλαμβάνει α) παρουσιάσεις και β) βιωματικά εργαστήρια και θα έχει διάρκεια επτά εκπαιδευτικών ωρών. Συνοπτικά, θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στο Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ
  • Το «Ψηφιακό Σχολείο»
  • Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ
  • Ελεύθερο Λογισμικό
  • Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Συνέχεια

Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ για το σχ. έτος 2013-2014

Έγγραφο, Απόφασης Διευθυντή.
Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ)

Έγγραφο Υπουργείου

2012-Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠΕΗΥ των Λυκείων τα οποία έχουν περισσότερα από δώδεκα (12) τμήματα μαθητών απαλλάσσονται από τις εξωδικαστικές εργασίες και τις εφημερίες.