Σάββατο, 31 Οκτωβρίου

Y.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καβάλας

Υπεύθυνος του ΠΛHΝΕΤ της ΔΔΕ Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Γραφείο 533, Τηλ: 2513 503533
email: plinetka@sch.gr
ιστοσελίδα: http://dide.kav.sch.gr/plinet/

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο