Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

Aναστολή λειτουργίας τμήματος/τάξης/σχολικής μονάδας ΔΔΕ Καβάλας λόγω covid-19

 • ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α3/Α-ΑΓΓ-3 (μέχρι και 5/11/2020)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ Ο/Γ5/Γ ΞΓΛ (μέχρι και 6/11/2020)
 • 3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Β2/Β ΘΕΤΙΚΩΝ 2 (μέχρι και 8/11/2020)
 • ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ1 ΟΙΚ/Γ1 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (μέχρι και 8/11/2020)
 • ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας (μέχρι και 12/11/2020)
 • 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων ΑΗ1/ΑΜΗ1/ΑΣΧ1/Α1/ΑΞΓΛ (μέχρι και 11/11/2020)
 • ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Α2 Λυκείου (μέχρι και 13/11/2020)
 • 1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Γ3 (μέχρι και 14/11/2020)
 • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 (μέχρι και 17/11/2020)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Γ1 ΛΥΚ & Γ ΛΥΚ Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος (μέχρι και 22/11/2020)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμημάτων Α2 & Β2 Γυμνασίου / Β’, Γ2 & Δ’ Λυκείου (μέχρι και 04/12/2020)
 • ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΑΒΑΛΑΣ: Αναστολή λειτουργίας τμήματος Β1 Γυμνασίου (μέχρι και 07/12/2020)