Κυριακή, Απρίλιος 22

ΠΥΣΔΕ

ΠΥΣΔΕ

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Καβάλας

 • Πρόεδρος: Βαγενάς Απόστολος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
 • Αναπληρωτής: Εμμανουηλίδης Δανιήλ, Διευθυντής 6ου ΓΕΛ Καβάλας
 • Αντιπρόεδρος: Ναλμπάντης Στέφανος, Διευθυντής ΕΚ Καβάλας
 • Αναπληρωτής: Καρακώστας Χρήστος
 • Τακτικό Μέλος: Τσεμπερλή Ευαγγελία, Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Καβάλας
 • Αναπληρωτής: Κωστής Γεώργιος
 • Τακτικό Μέλος: Πετρούσης Σωτήριος, Διευθυντής ΕΠΑΛ Χρυσούπολης
 • Αναπληρωτής: Τότης Σωτήριος, Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Καβάλας
 • Τακτικό Μέλος: Σακαλή Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02.
 • Αναπληρωτής: Βαρβέρης Δημήτριος

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, Γραφείο 545

 • Πεσκελίδης Σάββας, ΠΕ01, Διοικητικός, γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τηλ: 2513 503545