Πέμπτη, Ιούλιος 19

Αρχική

Καλώς ήρθατε στον νέο ιστότοπό μας! Ελπίζουμε να βρείτε αυτό που ζητάτε. Καλή περιήγηση...

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των  Φύλων (EIGE).
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/Υποδιευθυντών  Σ.Δ.Ε. (Αθήνας, Μεγάρων, Μεσολογγίου, Πρέβεζας, Αλεξάνδρειας, Ν.Προποντίδας)
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA).
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση  θέσης  Δ/ντή  Σχολικής Μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου (Επαναπροκήρυξη- ΕΕΕΕΚ Ρεπανιδίου).
Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2018

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2018

17-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις) – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

17-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις) – Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Ανακοινοποίηση ως προς τον πίνακα των λειτουργικών κενών (εμφανίζονται σε χρωματισμένα κελιά) καί τον πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων.
Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα  με Λυκειακές Τάξεις  (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2018-19.

Ενημέρωση

Προκηρύξεις Σχολικών Εκδρομών