Σάββατο, Ιούνιος 23

Αρχική

Καλώς ήρθατε στον νέο ιστότοπό μας! Ελπίζουμε να βρείτε αυτό που ζητάτε. Καλή περιήγηση...

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από τη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχετ:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/322/15734/04-05-2018 (ΑΔΑ: 674Χ465ΧΘΨ-ΛΙΨ)
Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών
Πρόγραμμα ενημέρωση υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2018

Πρόγραμμα ενημέρωση υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 2018

Ανακοίνωση  Προκήρυξης  θέσης  Εθνικού  Εμπειρογνώμονα  στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Ενημέρωση

Προκηρύξεις Σχολικών Εκδρομών