Δευτέρα, Ιούλιος 16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ)