Δευτέρα, Ιούλιος 16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ