Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
Tαχ. Δ/νση: Ποδοχώρι
Τ.Κ. – Πόλη: Καβάλας
E-mail:mail@lyk-podoch.kav.sch.gr
Πληροφορίες: Θ.Χαριζάνης
Τηλέφωνο: 2592044941
FAX: 2592044441

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:7- 12 -2017
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 189

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση 4ήμερης εκδρομής στην Κέρκυρα
Ο Διευθυντής του ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές ( ΦΕΚ 681/2017 ) για την διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ και Β΄ τάξης του ΓΕΛ Ποδοχωρίου στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
►Προορισμός εκδρομής: Κέρκυρα
►Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018
►Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 11 Μαρτίου 2018
►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:65
►Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τέσερις (4): Αρχηγός εκδρομής και τρεις συνοδοί καθηγητές για την Κέρκυρα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
►Μεταφορικό μέσον:
Μετάβαση από Ποδοχώρι στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με λεωφορείο και από εκεί με πλοίο στην Κέρκυρα. Στο νησί μετακινήσεις με λεωφορείο. Επιστροφή από Κέρκυρα με πλοίο στην Ηγουμενίτσα και από εκεί στο Ποδοχώρι με λεωφορείο.
►Κατηγορία καταλύματος :
Ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων για 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα.
Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο (όχι bungalows) (αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).
►Υπηρεσίες καταλύματος:
Α) Για τη φιλοξενία των μαθητών τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια χωρίς ράντζο , για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα
Β) Ημιδιατροφή
►Λοιπές υπηρεσίες :
Α) Πρόσθετη υπηρεσία:: Ξεναγός και έμπειρος συνοδός του Γραφείου διαθέσιμος καθόλη την διάρκεια της εκδρομής.
Β) Επίσκεψεις χώρων-τόπων: Ανάλογα με τον τόπο προορισμού που θα επιλεγεί και σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές του σχολείου
Γ) Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στην Κέρκυρα (εκδρομές – νυκτερινές έξοδοι) με λεωφορείο άριστης κατάστασης, το οποίο θα είναι διαθέσιμα στο σχολείο όλο το 24ωρο.
Δ) Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.
Ε)Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.
Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:
Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και υγιεινής.
Ασφάλεια αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
Αναλυτικά προτάσεις του πρακτορείου για μετακινήσεις και ξεναγήσεις για κάθε ημέρα.
Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
Πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή, μαθητή σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του.
Δέσμευση για έγκαιρη προσκόμιση βεβαίωσης, ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση με το μεταφορικό μέσο που θα επιλεγεί και μάλιστα στις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν.
Αλλαγή, κατόπιν συμφωνίας, των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των χρημάτων σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές κλπ).
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 15/1/2018 στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου. Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή με φάξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (15 /1/2018) στις 12:15.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει α) έξοδα για μουσεία και αμοιβή ξεναγών, β) φόρους αεροδρομίων, γ) ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επείγουσα αερομεταφορά, δ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό ΠΔ , ε) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και στ) ΦΠΑ.
Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να εκδώσει μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μαθητή.

Ποδοχώρι, 7/12/2017

Ο Διευθυντής
Χαριζάνης Θεόδωρος