Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Tαχ. Δ/νση: Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
Τ.Κ. – Πόλη: 64007  Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
E-mail: mail@gym-n-peram.kav.sch.gr
Πληροφορίες:Μπουζάνης Δημήτριος
Τηλέφωνο:2594021201

FAX : 2594021112

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 144/Φ23.3

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής  επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

   Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 33120/ Γ4/28.02.2017, ΦΕΚ 681 / Τ.’ Β / 06.03.2017 ) για την  διοργάνωση τριήμερης εκδρομής στην ΑΘΗΝΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής:  ΑΘΗΝΑ

►Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    16/03/2018.

►Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: ΚΥΡΙΑΚΗ     18/03/2018

►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:   54

►Αριθμός συνοδών  καθηγητών:  4(1 Αρχηγός εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

►Μεταφορικό μέσον:  2 τουριστικά  λεωφορεία ή ένα τουριστικό λεωφορείο 58 θέσεων (τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.) ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κατηγορία καταλύματος-περιοχή : Ξενοδοχείο 4* και άνω

Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Για τη φιλοξενία των μαθητών   τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια, ( απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη   κανονικών κλινών και όχι κλινών εκστρατείας ή ανάλογων πρόχειρων κατασκευών) και  για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα δωμάτια.
 • Μόνο πρωινό.

Λοιπές υπηρεσίες :

 • Πρόσθετη υπηρεσία : Ξεναγός και  εκπρόσωπος του Τουριστικού Γραφείου συνεχώς μαζί με την εκδρομή.
 • Επισκέψεις χώρων-τόπων:
 • Βουλή των Ελλήνων
 • Ακρόπολη – Μουσείο Ακροπόλεως
 • Επιλεγμένη Θεατρική παράσταση
 • Μουσεία ή περιοδικές εκθέσεις αναλόγως των διαθέσιμων ημερομηνιών

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος,  ακριβή αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής – επαγγελματικής ευθύνης
 5. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 6. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Αναλυτικά τα έξοδα του προγράμματος που καλύπτονται αλλά και εκείνων που δεν καλύπτονται από την προσφορά.
 9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 10. Αναφορά του αριθμού των ελεύθερων συμμετοχών μαθητών (free εάν προσφέρονται), πέραν των συνοδών καθηγητών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν  ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τετάρτη  17/1/2018  και ώρα 13:00  στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, όπου και θα ανοιχτούν  αυθημερόν στις 13:30.                                                                

                                                             Νέα Πέραμος,  05/12/2017

                                                    Ο Διευθυντής 

                                                    Δημήτριος Απ. Μπουζάνης