Τετάρτη, Αύγουστος 21

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας (ΕΦ 90-25/182) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018