Πέμπτη, Δεκέμβριος 12

Προκήρυξη του 5ου ΓΕ.Λ. Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης για συμμετοχή μαθητών –μαθητριών σε Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη