Τετάρτη, Αύγουστος 21

Προκήρυξη του Μουσικού Σχολείου Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη