Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——————————

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα, 19/12/2017

Αρ. Πρωτ: 776

Διεύθυνση H

: Χρυσοστόμου Σμύρνης 10

Τ.Κ. – Πόλη

: 65403- Καβάλα

Πληροφορίες

: Ιωάννης Κακάρας

Τηλ.

: 2510 247190

Fax7

: 2510 247195

Emailš

: gymmkav@sch.gr

Ιστοσελίδα ü

: http://lyk-mous-kaval.kav.sch.gr

 

ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

Κοινοποίηση:

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ξάνθη»

 

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές, τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριών στην Ξάνθη (σύμφωνα με την ΥΑ 33120 ΓΔ4/28.02.2017, ΦΕΚ 681 / Β / 06.03.2017)

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός -Τόπος μετακίνησης:

Ξάνθη

Ημερομηνία αναχώρησης:

27/04/2018

Ώρα αναχώρησης:

08.30

Ημερομηνία επιστροφής:

29/04/2018

Ώρα επιστροφής:

12.00

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών:

47±2

Τάξη/Τάξεις:

Όλες οι τάξεις

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών:

03

Μέσο μετακίνησης:

Λεωφορείο

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/04/2018

 • 08.30 Αναχώρηση από το Σχολείο
 • 09.30 Άφιξη στην Ξάνθη και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο
 • 10.30Παρουσίαση ημίωρων μουσικών προγραμμάτων από Μουσικά Σχολεία
 • 13.00 Γεύμα
 • 14.00 – 17.00 Συμμετοχή των μαθητών στα Βιωματικά Εργαστήρια
 • 18.00-19.30 Swap the Band Project. Σύμπραξη με τον συνθέτη και κιθαρίστα Παύλου Παυλίδη
 • 18.00-19.30 Παρουσίαση ημίωρων μουσικών προγραμμάτων από Μουσικά Σχολεία
 • 19.30 Δείπνο
 • 21.00-22.00 Συναυλία παιδαγωγικού χαρακτήρα, απευθυνόμενη σε όλους τους μαθητές των συμμετεχόντων Μουσικών Σχολείων, με τίτλο: «Η Ιστορία του Ελληνικού Τραγουδιού… Από το ρεμπέτικο ως σήμερα».
 • 22.00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/04/2018

 • 09.00 Πρωινό
 • 10.00-13.00 Παρουσιάσεις Προγραμμάτων Μουσικών Σχολείων Εξωτερικού
 • 10.00-14.00 Βιωματικά εργαστήρια
 • 14.00 Γεύμα
 • 19.30 Τελετή Λήξης με σύμπραξη όλων των Μουσικών Σχολείων
 • 20.30 Δείπνο
 • 21.00 Παρακολούθηση ψυχαγωγικής εκδήλωσης
 • 22.30 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/04/2018

 • 09.00 Πρωινό
 • 11.00 Αναχώρηση για Καβάλα
 • 12.00 Άφιξη στην Καβάλα

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μεταφορικό  μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές:

Τουριστικό λεωφορείο: το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

Κατηγορία καταλύματος – Υπηρεσίες καταλύματος:

 • Τριών ή Τεσσάρων αστέρων (3* ή 4*) στο κέντρο της Ξάνθης
 • Για την φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια
 • Για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

 

Στην προσφορά τους τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Να περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, με ημιδιατροφή/χωρίς ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες) ώστε να μη δημιουργηθούν ασάφειες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο γενικού Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου.
 6. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια,  στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές χρεώσεις (ΦΠΑ, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων κ.λπ.).
 7. Μετά το τέλος της εκδρομής-μετακίνησης το πρακτορείο οφείλει να εκδώσει απόδειξη σε κάθε συμμετέχοντα ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα.
 8. Στην προσφορά να αναφέρεται ο πιθανώς αριθμός των Free εισιτηρίων για μαθητές ή συνοδούς καθηγητές.
 9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 10. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 11. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κ.λπ.) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
 12. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή-μαθήτριας σε περίπτωση – που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 13. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή, τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσουν την εκδρομή εφόσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών / μαθητριών ή σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, το αργότερο μέχρι τη  Δευτέρα 08/01/2018 και ώρα 10.00. Μετά την παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 08/01/2018 και ώρα 12.00 για την επιλογή του τουριστικού γραφείου.

 

Ο Διευθυντής

 

Ιωάννης Κακάρας