Κυριακή, 19 Ιανουαρίου

Ημέρες λειτουργίας των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου