Δευτέρα, Σεπτέμβριος 16

Ημέρες λειτουργίας των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου