Σάββατο, 31 Οκτωβρίου

Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας στη Σερβία