Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου

Προκήρυξη του ΓΕΛ Λιμένα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Λάρισα