Κυριακή, 22 Μαΐου

Προκήρυξη του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση Πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Α και Β Τάξεων του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας στα Γιάννενα ή Βόλο