Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου

Ανακοίνωση για τις Υγειονομικές εξετάσεις των μαθητών του Μουσικού Σχολείου

Ανακοίνωση

Οι Υγειονομικές εξετάσεις των μαθητών του Μουσικού Σχολείου θα διεξαχθούν από 1 έως 5 Ιουνίου 2020,σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καβάλας.