Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

Οδηγίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ,ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που θα εξεταστούν απο την επιτροπή της Δ.Δ.Ε Καβάλας.