Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων – αιτήσεων οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων

Λόγω της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος e-data center κατά το οποίο δημιουργήθηκε λάθος προσμέτρηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας σε έναν εκπαιδευτικό ανακοινοποιούμε τον πίνακα ως ακολούθως.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019-20