Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Πίνακας τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 2020-21

Καλούνται οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν Τρίτη, 01-09-2020 στα σχολεία τοποθέτησής τους για να αναλάβουν υπηρεσία.

Η ψυχιατρική εξέταση των νεοδιοριζόμενων θα γίνεται Τετάρτη και Παρασκευή 09:00-12:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Πίνακας τοποθετήσεων νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικων ειδικής αγωγής 2020-21