Κυριακή, 3 Ιουλίου

Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Παρακαλούμε, μαζί με την αίτηση τοποθέτησης να αποστείλετε και το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο didekav@sch.gr.

Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε.

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες.

  1. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές
  2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  3. Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή
  4. Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή ΕΣΠΑ
  5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  6. Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας
  7. Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας – Με λογότυπο
  8. Αίτηση-συνάφειας
  9. Αίτηση-συνάφειας – ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πληροφορίες: 2513503524, 2513503527