Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Παρακαλούμε, μαζί με την αίτηση τοποθέτησης να αποστείλετε και το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο didekav@sch.gr. Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε. Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3- ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή ΕΣΠΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων..