Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

Πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης προς τιμή του Υπολοχαγού(ΠΖ) Κονσουλίδη Κρίτωνα