Σάββατο, 16 Οκτωβρίου

Πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης προς τιμή του Υπολοχαγού(ΠΖ) Κονσουλίδη Κρίτωνα