Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΛΟ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

1o ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

…………………………..

 

Tαχ. Δ/νση:    Φρ. Παπαχρηστίδη 182

Τ.Κ. – Πόλη:  64100 – Ελευθερούπολη

E-mail: mail@1epalelefth.kav.sch.gr

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  2592022310

FAX :    2592024586

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2018

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 41

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την διοργάνωση επίσκεψης στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

 

 Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με  κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την ΥΑ 33120 / ΓΔ4 / 28.02.2017, ΦΕΚ 681 / Β / 06.03.2017) για την διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής για Θεσ/νίκη / Βόλο ως εξής:

 

 1. Μια διανυκτέρευση Θεσ/νικη – Δύο διανυκτερεύσεις Βόλο

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

►Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής:  1/3/2018 (Πέμπτη – Διανυκτέρευση Θεσ/νίκη)

►Ημέρα Επιστροφής εκδρομής :  4/3/2018

 

 

►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 55(±2)

►Αριθμός συνοδών  καθηγητών: 4 (αρχηγός + 3 συνοδοί)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

►Μεταφορικό μέσον:  Τουριστικό λεωφορείο : το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

 

 Κατηγορία καταλύματος-περιοχή: Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων εντός των πόλεων (κατά προτίμηση στο κέντρο) σε τρίκλινα ή τετράκλινα  δωμάτια χωρίς  ράντζο για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές.

 

Υπηρεσίες καταλύματος: Ημιδιατροφή κάθε μέρα (προσφορά μόνο με μπουφέ).

 

Λοιπές υπηρεσίες:

Συνοδός του πρακτορείου. Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ όλο το εικοσιτετράωρο προκειμένου να καλύψουν κάθε ανάγκη μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος και όπου αλλού ζητηθεί.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Αναλυτικό πρόγραμμα των μετακινήσεων και των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

 

Επισκέψεις – περιηγήσεις:

Α) Θεσσαλονίκη: Πλανητάριο, Εμπορικό κέντρο Cosmos.

Β) Βόλος: Αρχαιολογικό μουσείο, Πορταριά, Μακρυνίτσα, Μουσείο Θεόφιλου, Νεολιθικός οικισμός.

 

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Πεπειραμένος ξεναγός όπου αυτό απαιτείται.

 

 

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με ημιδιατροφή,  αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 5. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 6. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου.
 7. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές χρεώσεις (ΦΠΑ, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων κτλ).
 8. Μετά το τέλος της εκδρομής- μετακίνησης το πρακτορείο οφείλει να εκδώσει απόδειξη σε κάθε συμμετέχοντα ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα.
 9. Στην προσφορά να αναφέρεται ο πιθανώς αριθμός των Free εισιτηρίων για μαθητές ή συνοδούς καθηγητές.
 10. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 11. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 12. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κτλ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
 13. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή-μαθήτριας σε περίπτωση – που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 14. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή, τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσουν την εκδρομή εφόσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών / μαθητριών ή σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος.
 15. Η απόφαση της επιτροπής επιλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου : http://sch.gr/epalelefth (κατηγορία «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις»)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης , το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 05/02/2018  και ώρα 12:00.

Μετά την παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει την Δευτέρα 05/02/2018 στις 12:30 για την επιλογή του τουριστικού γραφείου .

 

Ελευθερούπολη,  24/01/2018

Ο Διευθυντής

 

Χρυσόπουλος Μάριος