Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα αναρτούμε:

  • πίνακα κατάταξης με τα ονόματα των αιτούντων  και επιλεγέντων (ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΓΡΑΦΗ)
  • πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά τμήμα (ΚΕΝΑ).

Ακολουθεί το σχετικό διοικητικό έγγραφο καθώς και αίτηση-δήλωση τοποθέτησης

  1. ΕΞΕ – 29413 – 2021 – Πρόσληψη αναπληρωτών Ενισχυτικής Διδασκαλίας
  2. ΣΥΝ 1_29413_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΔΕΜ_2020_21