Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ