Κυριακή, 22 Μαΐου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ