Κυριακή, 22 Μαΐου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία από σήμερα, Τετάρτη 11-08-2021.

Σχετικά ΦΕΚ

Για δικαιολογητικα δείτε στο μενού έντυπα & στο σχετικό άρθρο (και παρακάτω).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη δήλωση θα βρείτε στο μενού “έντυπα”.