Πέμπτη, 11 Αυγούστου

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας (ΕΦ 1019-206-9922400) IOΥΛIΟΥ 2021