Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Η ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

1ο ΓΕΛ Καβάλας

 

Tαχ. Δ/νση: Γ. Κίτσου 57

Τ.Κ. – Πόλη:    65302, Καβάλα

E-mail:   mail@1lykkaval.kav.sch.gr

Πληροφορίες: Σιδηροπούλου Μάλαμα

Τηλέφωνο:  2510223523

FAX :    2510223588

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2018

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 59

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές

για  τη  διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας

 

Η Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με
κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α.129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769 ΤΕΥΧΟΣ Β΄/2-12-2011)όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 220647/Δ2(ΦΕΚ 4227/τ.Β΄/28-12-2016)) για την διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α’ και Β΄τάξης (ομάδων σχολικών δραστηριοτήτων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ης ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: Βόλος

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Ή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ης ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός εκδρομής: Πάτρα

► Ημέρα Αναχώρησης εκδρομής: Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

► Ημέρα Επιστροφής εκδρομής: Κυριακή 29 Απριλίου 2018

►Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 70 με δυνατότητα ± 5 μαθητών

►Αριθμός συνοδών  καθηγητών: Τέσσερις (4)  (Ο Αρχηγός της εκδρομής και 3 συνοδοί καθηγητές)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

► Μεταφορικό μέσον:  Μετάβαση από Καβάλα –Βόλο ή Καβάλα- Πάτρα  με δύο λεωφορεία  και επιστροφή. Τουριστικά λεωφορεία ( το οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές – έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λ.π.- ώστε να πληρούνται οι όροι ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών)

► Κατηγορία καταλύματος-περιοχή :  3 ή 4 αστέρων : στην πόλη του Βόλου-Πάτρας ή σε κοντινή χιλιομετρικά απόσταση πέριξ του Βόλου ή της Πάτρας.

Το ξενοδοχείο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την φιλοξενία των μαθητών σε ενιαίο κτήριο με θέρμανση (ΟΧΙ bungalows- Απαιτείται αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο).

► Υπηρεσίες καταλύματος:

Α) για τη φιλοξενία μαθητών ζητούνται δίκλινα ή/και τρίκλινα δωμάτια (ΟΧΙ ράντζα) και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα.

Β) πρωινό (μπουφές) και με ή χωρίς ημιδιατροφή

 

► Λοιπές υπηρεσίες :

Α) Πρόσθετη υπηρεσία: Ξεναγός για την ημέρα ξενάγησης στους αρχαιολογικούς χώρους όπου απαιτείται.

 

Β) Επισκέψεις χώρων-τόπων:

1η ΕΚΔΡΟΜΗ

1η ημέρα : Άφιξη στο Βόλο με στάση στη Βεργίνα

2η ημέρα : Πήλιο

3η ημέρα : Τρίκαλα-Μετέωρα

4η ημέρα : Επιστροφή στην Καβάλα με στάση για μεσημεριανό φαγητό στη Λάρισα.


2η ΕΚΔΡΟΜΗ

1η ημέρα : Άφιξη στη Πάτρα με στάση στο Μέτσοβο

2η ημέρα : Πάτρα

3η ημέρα : Καλάβρυτα

4η ημέρα : Επιστροφή στην Καβάλα με στάση στο Γαλαξίδι και το μαντείο των Δελφών

 

Καθημερινές διαδρομές από και προς το ξενοδοχείο και μετακινήσεις των εκδρομέων στους προορισμούς (εκδρομές – νυκτερινές έξοδοι) με δύο λεωφορεία άριστης κατάστασης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για το σχολείο όλο το 24ωρο.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει : α) την αμοιβή του ξεναγού β) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γ) ασφάλεια αστικής ευθύνης, όπως ορίζει το σχετικό Π.Δ., δ) πεπειραμένο συνοδό του γραφείου και ε) Φ.Π.Α.

Απαιτείται πλήρης περιγραφή συνοδευόμενη από ενημερωτικά φυλλάδια των προτεινόμενων από το πρακτορείο ξενοδοχείων και με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά για το κάθε ξενοδοχείο.

Στην προσφορά να αναφέρεται ο αριθμός των FREE εισιτηρίων για τους μαθητές, πέραν εκείνων των συνοδών καθηγητών.

Στην προσφορά τους τα  ταξιδιωτικά  πρακτορεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος με πρωινό, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Ασφάλεια  αστικής -επαγγελματικής ευθύνης
 5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και όλων των μαθητών για την διάρκεια του ταξιδιού και την διαμονή.
 6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
 7. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 8. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου σχολείου.
 9. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.

Με την ολοκλήρωση της εκδρομής το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να εκδίδει στο όνομα του κάθε μαθητή εξοφλητική απόδειξη.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:30 π.μ., την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.


 1. 1.    Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (12/02/2018) στις 13:00 μ.μ..
 2. 2.    Κατά τον διαγωνισμό θα ληφθεί υπόψη τόσο η εμπειρία των γραφείων σε πολυήμερες σχολικές εκδρομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους όσο και η καλύτερη προσφερόμενη τιμή.  

Καβάλα 02/02/2018

 Η Διευθύντρια

 

Σιδηροπούλου Μάλαμα