Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 4ου ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Καβάλα       01  .   02    .2018

 

                     Αρ. Πρωτ :   27

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

                 4 ΕΠΑΛ  ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

Πληροφορίες   : Καρανάσιου Αγγελική

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας

Τηλέφωνο       : 25102512562

Εθν. Αντίστασης 20 – Τ.Κ. 65110 – Καβάλα

Τέλεφαξ          : 2510837900

Γραφείο 528-529

Οδός               : Αμισού 31

Τηλ: 2513 503528-529 – Φαξ: 2513 503502

Ταχ. Κώδικας  : 65403

mail@dide.kav.sch.gr

Email              : mail@4epal-kaval.kav.sch.gr

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ιστοσελίδα      :

ΚΟΙΝ:

Γραφεία Γενικού Τουρισμού

 

(μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης

 

Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας)

 

 

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα(τόπος).

 

Ο Διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ Καβάλας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές, 5 ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών/τριών στην Αθήνα (τόπος) (σύμφωνα με την ΥΑ 33120 / ΓΔ4 / 28.02.2017, ΦΕΚ 681 / Β / 06.03.2017)

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 

Α. Στοιχεία εκδρομής:

Προορισμός -Τόπος μετακίνησης Αθήνα

Ημερομηνίας αναχώρησης  06/03/2018 Ώρα αναχώρησης : 08:00

Ημερομηνίας επιστροφής  10/03/2018 Ώρα επιστροφής : 19:00

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών 40 Τάξη : Γ΄

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών 3 ( Αρχηγός και 2 συνοδοί)

 

Β. Συνοπτικό Πρόγραμμα Μετακίνησης – Εκδρομής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

ΗΜΕΡΑ 1η – Τρίτη 06/03/2018

07.00 Αναχώρηση από Καβάλα

17.00 Άφιξη στην Αθήνα – Τακτοποίηση στα δωμάτια – Ξεκούραση

19.30 Περιήγηση στην πόλη

22.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση

 

ΗΜΕΡΑ 2η – Τετάρτη 07/03/2018

08.00   Πρωινό

09.30   Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για εκπαιδευτικές επισκέψεις

10.00   Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

12.00   Μουσείο Μπενάκη

14.00   Γεύμα

16.00  Επίσκεψη στη συνοικία της Πλάκας

19.00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Ξεκούραση

21.00  Θεατρική Παράσταση

23.30  Επιστοφή στο ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση

 

ΗΜΕΡΑ 3η  – Πέμπτη 08/03/2018

08.00  Πρωινό

09.00  Αναχώρηση για την πόλη της Πάτρας

12.00  Άφιξη στην Πάτρα ή Ναύπλιο

13.00  Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης

14.00  Γεύμα

16.00  Περιήγηση στην πόλη (Εκκλησία Αγ. Ανδρέα / Ψηλαλώνια κλπ)

18.30  Αναχώρηση για Αθήνα

20.30  Δείπνο

22.00  Διανυκτέρευση

 

Ημέρα 4η  – Παρασκευή 09/03/2018

08.00   Πρωινό

09.00   Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

10.00   Επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

12.00   Αναχώρηση για Σούνιο

15.30   Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου

16.30   Γεύμα

17.30   Αναχώρηση από Σούνιο με προορισμό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

20.30   Δείπνο

22.00  Διανυκτέρευση

 

Ημέρα 5η  – Σάββατο 06/03/2018

08.00  Πρωινό

09.30  Αναχώρηση από το ξενοδοχείο

13.00  Άφιξη στο Βόλο – Περιήγηση στην πόλη – Γεύμα

15.30  Αναχώρηση από το Βόλο

21.30  Άφιξη στην Καβάλα – Λήξη εκδρομής

 

Γ. Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς

Μεταφορικό/α  μέσο/α και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές:

Τουριστικό λεωφορείο : το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλείας για την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών

Αεροπλάνο – Πλοίο –Τρένο  κλπ

 

 

Κατηγορία καταλύματος – Υπηρεσίες καταλύματος:

Π.χ.  τεσσάρων αστέρων (4) και άνω – Για την φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα

Λοιπές υπηρεσίες:

( παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ)

 

Στην προσφορά τους τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού οφείλουν να συμπεριλάβουν:

 

 1. Να περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, με ημιδιατροφή/χωρίς ημιδιατροφή, αριθμό δωματίων και κλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες) ώστε να μη δημιουργηθούν ασάφειες.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο γενικού Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι  όροι ασφάλειας και υγιεινής.
 4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου.
 6. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια,  στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές χρεώσεις (ΦΠΑ, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων κτλ).
 7. Μετά το τέλος της εκδρομής- μετακίνησης το πρακτορείο οφείλει να εκδώσει απόδειξη σε κάθε συμμετέχοντα ανάλογη με τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο καθένα.
 8. Στην προσφορά να αναφέρεται ο πιθανώς αριθμός των Free εισιτηρίων για μαθητές ή συνοδούς καθηγητές.
 9. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
 10. Αναλυτικά το πρόγραμμα των  μετακινήσεων και ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
 11. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κτλ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο.
 12. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή-μαθήτριας σε περίπτωση – που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας – ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 13. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή, τα σχολεία διατηρούν το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσουν την εκδρομή εφόσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών / μαθητριών ή σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος.
 14. Η  απόφαση της επιτροπής επιλογής αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου :

http://4epal-kaval.kav.sch.gr/autosch/joomla15/

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του 4ΟΥ ΕΠΑΛ (σχολείου) Καβάλας, που εδρεύει Αμισού 31, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/02/2018 και ώρα 12:00 μ.

Μετά την παραλαβή των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει αμέσως μετά για την επιλογή του τουριστικού γραφείου .

                 Η Διευθύντρια                                                                                                                          

 Καρανάσιου Αγγελική