Δευτέρα, 23 Μαΐου

Προκήρυξη του Μουσικού Σχολείου Καβάλας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, με κλειστές προσφορές, για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα, για τη συμμετοχή μαθητών σε εκδήλωση