Πέμπτη, 11 Αυγούστου

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022 για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Στρατιωτικών Σχολών και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού