Κυριακή, 23 Ιανουαρίου

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022 για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Στρατιωτικών Σχολών και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

Μετάβαση στο περιεχόμενο