Δευτέρα, 23 Μαΐου

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ & δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ