Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ -7ου ΓΣΙΟΥ ΚΑΒ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΣΙΟΥ & ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ