Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ