Πέμπτη, Οκτώβριος 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ