Τρίτη, 4 Οκτωβρίου

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά (ΟΛΟΙ).

Εγκύκλιος: Τοποθετήσεις υπεράριθμων Γενικής – Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης

  1. Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων Γενικής Παιδείας 2022
  2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ
  3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ-ΠΙΝ.-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-B-ΚΑΒΑΛΑΣ
  4. Δήλωση τοποθέτησης σε κενά μετά τις υπεραριθμίες

.