Κυριακή, Απρίλιος 22

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ