Σάββατο, Δεκέμβριος 15

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ -ΤΡΙΚΑΛΑ