Σάββατο, Ιούνιος 23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ -ΤΡΙΚΑΛΑ