Σάββατο, Ιούνιος 23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ