Τρίτη, Μάρτιος 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ