Δευτέρα, Ιανουάριος 21

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ