Τετάρτη, Αύγουστος 21

Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ όσον αφορά τις διαδικασίες τοποθέτησης σε οργανικά κενά και υπεραριθμίες και οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ