Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

Συντάκτης: komvos

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
20201106 151434_Ε1 Πρόσκληση EM16 2020-2021 Ψ4ΛΙ46ΜΤΛΗ-Ζ5Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και των αναπληρωτών τους.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΞΕ - 151197 - 2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
«Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.» (ΥΠΑΙΘ Φ.350/66/151441/Ε3/6-11-2020)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Κενά – οδηγίες για αναπληρωτές γενικής παιδείας & ειδικής αγωγής COVID ΔΔΕ Καβάλας

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Ανακοίνωση για αναπληρωτές COVID ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (μαζί με το έντυπο 3): Δευτέρα 19-10-2020, ώρα 12:00 Ακολουθούν οι πίνακες με τις κενές θέσεις για τοποθέτηση αναπληρωτών. ΠΙΝ. ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ_ΕΙΔΙΚΗΣ_COVID Οδηγίες και έντυπα θα βρείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://dide.kav.sch.gr/site/archives/5303