Σάββατο, 16 Οκτωβρίου

Συντάκτης: komvos

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το σχ.έτος 2021-22

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοινοποίηση στις αποφάσεις τοποθέτησης αποσπασμένων. Απόφαση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων 2021-2022 ΡΤΝ646ΜΤΛΗ-ΔΙΖ Απόφαση τοποθετήσεων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ 2021-2022 6ΔΕ046ΜΤΛΗ-1ΧΥ Ανακοινοποίηση απόφασης τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2021-2022 ΩΤΡΜ46ΜΤΛΗ-ΟΡ1 Ανακοινοποίηση απόφασης απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ 2021-2022 6ΧΖΑ46ΜΤΛΗ-ΧΔΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021. Για οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  . Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι: Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετ

Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Διαβάστε πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ): https://www.minedu.gov.gr/news/49810-26-08-2021-proslipseis-24-806-ekpaideftikon  

ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση προς τους ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ από άλλα ΠΥΣΔΕ και προς τους εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς για προαιρετική υποβολή νέας αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά.

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Πρόσκληση προς αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ και προς τους εντός ΠΥΣΔΕ για νέες αιτήσεις ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (17-08-2021)_signed ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Β' ΚΑΒΑΛΑΣ Νέα Αίτηση από άλλα ΠΥΣΔΕ Νέα Αίτηση εντός ΠΥΣΔΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση για τοποθετήσεις ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ – Λειτουργικά κενά

Ανακοινώσεις, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ω0Α746ΜΤΛΗ-2ΤΥ Προσδιορισμός εναπομεινάντων λειτουργικών κενών-Πρόσκληση προς νεοδιόριστους και διάθεσης του ΠΥΣΔΕ για αιτήσεις (16-08-2021)_signed ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ Αίτηση Νεοδιόριστου Αίτηση στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ